L’objectiu de la nova proposta de Xarxa Transeuropea de Transports és transformar el mosaic actual de carreteres, vies, aeroports, vies navegables i ports a Europa en una xarxa de transport unificada, sostenible i eficient. S’estableixen dos nivells de la xarxa RTE-T: la xarxa global (la capa de base. Es preveu que estigui en funcionament al 2050 i garantirà una cobertura total de la UE i l’accessibilitat de totes les regions) i la xarxa bàsica, que se superposa a la xarxa global i constitueix la columna vertebral del desenvolupament d’una xarxa de transport multimodal, estarà acabada abans de 2030.
La implementació a llarg termini de la xarxa bàsica ha de tenir en compte criteris com ara la cohesió territorial i el desenvolupament econòmic, l’ordenació del territori, el medi ambient, la sostenibilitat i els objectius sobre el canvi climàtic, i les connexions amb els països veïns. Ha d’estar formada per nodes i enllaços multimodals entre d’altres.
El desenvolupament de l’eix Lió-Madrid del Corredor Mediterrani del projecte global de la RTE-T té com a objectiu donar suport a la implementació a llarg termini de la RTE-T, en particular, el desenvolupament de corredor número 3 – el Corredor Mediterrani per a les mercaderies – entre Lió i Madrid i ha de permetre la implementació coordinada de la xarxa. S’abordaran estudis sobre l’organització i l’òptima implementació de la xarxa RTE-T (articles 4 i 5 de les Directrius de l’RTE-T), tenint en compte les perspectives a llarg termini, els aspectes ambientals i les necessitats associades, incloent estudis que promoguin la sostenibilitat ambiental, la gestió eficient dels recursos i el transport baix en emissions dins d’un marc de transport integrat. Això ha de permetre estimular el concepte de “corredor verd” tal com s’ha indicat en el Pla d’Acció per a la Logística del transport de mercaderies.
El desenvolupament del corredor, en el sentit donat per la UE, tot just comença. Cal tenir en compte la tasca realitzada en el ferrocarril pel consorci del Corredor Ferroviari de Mercaderies 6. El corredor 3 de la RTE-T, el Corredor Mediterrani, abasta la connexió entre Algesires-Madrid-Tarragona, Sevilla-València-Tarragona, Tarragona -Barcelona-Perpinyà-Lió-Torí-Milà-Venezia-Ljubljana-Budapest-frontera ucraïnesa.
El total del Corredor Mediterrani inclou 74,2 milions d’persones que representen el 14,7% de la població i el 13,1% del PIB de la UE-27.