El sistema aeroportuari català té prou volum per tenir un aeroport principal i un altre de secundari potents, com tenen la majoria de grans ciutats europees. L’aeroport de Girona pot assumir aquest repte, ha demostrat que està preparat. I de retruc, beneficiarà l’economia gironina, perquè l’aeroport és una de les grans empreses del nostre territori. Davant el futur que tenim al davant, aquest estudi ens posiciona com la millor opció per cobrir la demanda aeroportuària del país tan bon punt el Prat arribi als llindars màxims de creixement.

Feu un comentari