L’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya, la Cam-bra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, Foment del Treball Nacional i la Fundació Cer-cle d’Infraestructures van constituir el passat dia 12 de maig, el Consell Assessor amb la voluntat de crear un espai de reflexió sobre la política d’infraestructures a Catalunya.

Feu un comentari